<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-07-06

Webinar: Så lyckas du med komplexa byggprojekt

Den 5 juni deltog Ramirents Jimmy Dahlström i ett webinar tillsammans med Myloc och Buildsafe. Tillsammans har Ramirent, Myloc och Buildsafe samverkat för att resa projekt Sergelhuset, mitt i centrala Stockholm. Webinaret handlade om att lyckas med stora och komplexa projekt.

I webinaret delade Jimmy Dahlström, Anders Eklund, Jonas Pettersson och Viktor Broberg med sig av sina erfarenheter från Sergelhuset. Ett projekt som närmar sig sitt slut. Av ungefär 120 anmälda åhörare var det cirka 100 personer som deltog i livesändningen.

– Det känns kul att kunna samla så många människor och dela erfarenheter så smidigt.
Webinaret blev ett väldigt bra sätt att sprida vår kunskap vidare.

Jimmy Dahlström har fyra viktiga punkter som han vill ta med till framtida projekt.

1. Våga utmana normer som beställare. Byggprojekt kan få väldigt fina effekter av att en beställare vågar utmana de normer som finns i branschen idag. Bara för att alla alltid gjort på ett sätt så måste det inte vara det bästa. Sätt projektet i första hand!
2. Samverkan är avgörande i stora komplexa projekt. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken och vikten av informationsflöde och samarbete är viktigt för att arbetet ska kunna flyta på. Det kräver transparens i kommunikationen och ett öppet klimat.
3. Gemensamma spelregler för alla parter behövs. För att lyckas tillsammans behöver samtliga arbeta efter dom ramar som har satts upp. Om alla är tydliga och lever som man lär så är det lätt att få med sig alla inblandade i projektet.
4. Tidigare och bättre planering. För att vi ska kunna ta kliv mot ökad effektivitet och hållbarhet, i framförallt logistiken, måste vi börja planera bättre.

Byggbranschen är traditionell. Det krävs mod för att utmana gamla normer. För de företag som vågar tänka nytt finns både vinster att hämta och lärdomar att dra. När den nya kunskapen sedan sprids vidare får vi alla en mer effektiv och hållbar byggbransch.