<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-04-29

Vi kan logistik och samordning

Fredrik Geijer jobbar idag i Ramirents Den temporära fabriken. Hans roll som projektchef innebär att han ansvarar för att sätta samman ett managementteam som arbetar med att hålla ihop rörliga delar och se till projektets bästa.

header_1920x700px_fredrik_Geijer

Beroende på hur stort projektet är så varierar antalet personer som är involverade från Ramirent. Däremot förblir rollerna inom Den temporära fabriken intakta. I ett managementteam ingår funktionerna:

Inköpare
Ekonom
Logistikcontroller
Projektingenjör
BIM/Cad- ingenjör
KMA (Kvalité, Miljö, Arbetsmiljö)
Platschef
Arbetsledare

Den temporära fabriken tar sig an projekt i många olika storlekar och utföranden. De mest välkända och utmanande är de projekt som ska resas i tätt bebyggda områden, exempelvis Urban Escape och Sergelhuset i Stockholm. Fredrik Geijer är projektchef för verksamheten kring Sergelhuset. Han jobbar på uppdrag av Vasakronan och har tillsammans med sitt team uppgiften att hålla ihop logistik och en stor del av inköpen. Allt syftar till att underentreprenörer ska kunna lägga all sin kraft till det som är allra bäst på.
-Vårt jobb är helt enkelt att organisera och leda projektet i rätt riktning. Lyfter vi bort de uppgifterna från platscheferna så får de möjlighet att leda arbetet ute på bygget istället för att sitta i boden och jaga leverantörer.

När Den temporära fabriken går in i ett projekt gör man det oftast redan innan underentreprenörer är upphandlade. Tillsammans med beställaren skapas en logistikplan som sedan blir en del av ramverket som används i upphandlingen. Logistikplanen blir sedan det heliga dokument som alla inblandade företag skriver under på och anpassar sig till. På så sätt har alla inblandade tydliga instruktioner och förhållningsregler.

Varje entreprenör har sedan en representant som ansvarar för deras logistik. Dessa representanter bilder tillsammans med Ramirent en organisation som ständigt arbetar för att få projektet att flyta. Samarbete och planering blir oerhört viktigt. Kraven på gruppen varierar med komplexiteten på omgivningen. I fallet Sergelhuset finns det exempelvis begränsningar i hur mycket tung trafik som kan rulla in till projektet var dag, på grund av det centrala läget i Stockholm stad.

Tycker du att ett jobb inom Den temporära fabriken låter som spännande utmaning? 

Gå till Den temporära fabriken