<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-07-03

Vanligaste belastningsskadorna i byggbranschen

Belastningsbesvär är en av de vanligaste sjukskrivningsorsakerna i Sverige. Inom byggbranschen är lyft den vanligaste orsaken till arbetssjukdomar och så mycket som var tredje skada i branschen är en belastningsskada. Att värma upp före arbetet med mjuka rörelser och stretching förbereder kroppens muskler, leder, senor och ligament för fysiskt ansträngande arbete

Inom byggsektorn är arbetsplatserna ofta tillfälliga och förhållandena förändras snabbt. Det gör att arbetsmiljöarbetet blir svårare. Belastningsskador beror till exempel på monotont arbete med ensidig belastning. Felaktig lyftteknik, ensidigt arbete, dålig utrustning och felaktigt utformade arbetsplatser är ytterligare några faktorer som kan orsaka problem.

Det är viktigt att arbetsgivaren gör en riskbedömning innan arbetet startar. Riskbedömningar kan med fördel ske så tidigt som möjligt i samråd med byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U), skyddsombud och arbetstagare. Som underlag kan en checklista användas. Planera och avgränsa vad som ska omfattas i riskbedömningen. Till exempel arbetsområde, arbetsmetod, arbetsutrustning och material.
SA-BLO-014Tänk på att undvika onödiga hinder på den gemensamma arbetsplatsen. Olämplig placering av material eller ostädade golvytor, kan försvåra framkomligheten för användning av materialvagnar. Möjlighet till rullande hantering förebygger många belastningsskador som sker på grund av olämpliga lyft och bärande av material på grund av hinder i vägen. Om nya risker upptäcks, exempelvis i samband med skyddsronder eller vid arbetsberedningar, behöver riskbedömningen kompletteras med dessa i handlingsplanen om riskerna inte kan åtgärdas direkt. Kunskaperna hos företagen om hur man utformar en ergonomiskt bra arbetsplats varierar och ofta är det först när något inträffat som åtgärder sätts in. Om det saknas tillräcklig kunskap eller kompetens inom det egna företaget om hur man förebygger belastningsergonomiska risker kan företagshälsa eller sakkunnig expert hjälpa till med att utföra undersökning, riskbedömning och åtgärdsförslag.

Arbetsmiljön måste även anpassas till människors olika individuella behov. Kroppen måste få möjlighet att återhämta sig efter ansträngande arbete. Det tar ofta tid, särskilt om ansträngningen pågått länge. En stressig arbetsmiljö kan göra att problemen förvärras.

För att förbygga belastningsbesvär behöver arbetstagare få kunskaper om
• Vilka risker som kan orsaka skador.
• Vilka de tidiga tecknen på belastningsbesvär är.
• Hur man arbetar på ett ergonomiskt bra sätt.
• Hur arbetsutrustning och hjälpmedel ska användas.
• Hur synsätt, vanor och motivation kan inverka på arbetets utförande.
• Vilka regler som gäller för arbetsmiljöarbetet

Läs mer: Ramirents träningsguide för byggjobbare