<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-07-06

"Vad hade jag värdesatt som platschef på bygget?"

För 20 år sedan började Stefan Larsson arbeta med temporära funktioner på Ramirent. Då assisterade han med tillfällig el i byggprojekteten – idag knyter han ihop hela Ramirents erbjudande i region nord.

DTF-BLO-03-vad-hade-jag-vardesatt

– Hade projektet tjänat på en tidigare detaljplanering av de temporära delarna? Ställer du den frågan till de ansvariga efter ett slutfört projekt tror jag nästan att alla skulle svara ja.
Det säger Stefan Larsson, affärschef för Den temporära fabriken region nord. Och han vet vad han talar om. För 20 år sedan började han som elektriker på Ramirent och assisterade kunderna med tillfällig el i projekten. Under ett flertal av dessa år var han även projektplacerad som kombinerad byggströmselektriker/bodtomte och följde byggprocessen direkt ute hos kund.

Full temporär utväxling
Som affärschef syr Stefan nu ihop samtliga delar tillsammans med kunden för att skapa möjligheter till effektivare och säkrare projekt.
– Ska vi sätta ihop en komplett lösning där vi tar hand om alla temporära funktioner måste vi se det ur kundens synvinkel. Vad hade jag värdesatt som platschef på bygget? Det är en av huvudfrågorna jag ställer mig.
När el, ställningar, fallskydd eller liknande faktorer kommer in för sent i bilden blir det sällan problemfritt. Därför handlar det om att utmana kunden och att göra det från start, menar Stefan.
– Alla vill ju naturligtvis minska slöseriet och höja effektiviteten. Men om vi kommer in tidigt i processen och utmanar kunderna så ”tvingar” vi dem att detaljplanera. Det är bästa sättet att få full utväxling på det temporära. Och då gör det inte bara skillnad i lönsamhet för kunden, utan det leder bland annat till bättre miljöval, säkrare arbetsmiljö och högre energieffektivitet.

Här är potentialen störst
Vilken temporär del i det genomsnittliga byggprojektet har då störst förbättringspotential?
– Jag tror att logistik och materialflöden är de delar som har mest outnyttjad potential. Det behöver planeras betydligt bättre för att minska väntetider och undvika letande efter material på bygget. Där vill jag även slå ett slag för Ramirents digitala lösningar som är starkt bidragande till att minska slöseriet. Oavsett om du är byggare, beställare eller tillhör en intresseorganisation eller universitet, så är du varmt välkommen att kontakta mig eller mina kollegor så kan vi komma ut och berätta mer om det.