<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

Ramirent ordnade utbildning på flera språk

I ett projekt som sträcker sig över tre år och omsätter tre miljarder kronor är det många arbetare inblandade. Att alla har rätt utbildning och kompetens är en förutsättning för en säker byggprocess.

Sobacken söder om Borås är en enorm framtidsinvestering för Borås Energi & Miljö. Under tre år har anläggningen för avloppsrening och fjärrvärmeproduktion byggts upp från grunden. Över 100 olika entreprenörer har haft del i processen. Ramirent har haft ett helhetsansvar för bodetablering, trafikflöden och mycket annat.

Ramirent har också sett till så att alla har fått den utbildning som krävs för att få arbeta på platsen. I samma bodkomplex som det temporära kundcentret finns stora och mindre konferensrum. I bodarna har utbildningarna ordnat på plats vilket blev både tids- och kostnadseffektivt.

– Bland annat har det här projektet ställt krav på utbildning i Heta arbeten, Lift- och fallskydd samt Hjärt- och lungräddning, säger Martin Borgvall, platschef hos Ramirent.

I dag är det mer regel än undantag att utländsk arbetskraft jobbar kortare eller längre tid på svenska byggen. Så har det varit även vid Sobacken.

– Flera av utbildningarna har genomförts på andra språk än svenska. Det är personal från Ramirentskolan som kommit hit och genomfört dessa. Ibland har vi kompetensen med annat språk inom företaget, i andra fall använder vi tolk, säger Martin Borgvall.