<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-03-31

Twinsite™ är effektiv utbildning med ny teknik

VR är inte längre science fiction eller enbart för nöje. Flera hundra byggarbetare har det senaste halvåret genomfört utbildningar i motorkapning och kvartsdamm via Twinsite™. Nu finns det plats för ännu fler.

RS_BLO_05

Twinsite™har i nära samarbete med arbetsmiljöexperter och forskare inom medicin utvecklat två VR-kurser som syftar till att belysa riskerna med arbete i stenmaterial. Dels en kurs om riskerna med kvartsdamm och hur man skyddar sig vid arbete med granit och betong och dels en kurs i säker hantering av motorkap.

Kurserna på byggarbetsplatser runt om i Sverige har varit mycket uppskattade. Tydlig feedback visar att kunskapen sätter sig snabbt och blir kvar länge.

Twinsite™finns på Ramirents kundcenter i Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå. Det finns också möjligheter att genomföra utbildningen ute på en byggarbetsplats eller på ett annat kundcenter någonstans i Sverige. Det tack vare en smidig mobil enhet som kommer med utrustning och personal.

Twinsite™ bokas precis som andra utbildningar inom Ramirentskolan via utbildningsportalen. Här finns också kontaktuppgifter om du vill ha en skräddarsydd VR-utbildning där du befinner dig.

Gå till Ramirentskolan