<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-07-02

Tre skäl till att skydda byggarbetsplatsen med SafePass™ Zone

På byggarbetsplatsen kan en trafikavskiljande inhägnad snickras ihop med spillbitar och träkonstruktioner. Ett säkrare och effektivare alternativ är att välja SafePass™ Zone – vi listar tre stora fördelar.


VT-BLO-02-skydda-byggarbetsplatsen

När inhägnader kring arbetsplatser även ska fungera som en trafikavskiljande lösning, har det oftast lösts genom att träkonstruktioner har byggts på plats och monterats ovanpå betongbarriärer. Ramirent tog fasta på att det saknades ett systematiserat, smidigt och säkert system för ändamålet. Genom dotterbolaget Safety Solutions Jonsereds utvecklades SafePass™ Zone. Det bygger på fordonsbarriären SafePass™, som används som stomme, och har heltäckande paneler som är framtagna för att monteras i barriärernas servicekanaler. Inget specialbyggs från projekt till projekt, utan monteras bara snabbt och enkelt på arbetsplatsen.
– Systemet har slagit ut väl över hela landet sedan lanseringen. I längre projekt, där du måste kunna jobba i lugn och ro på ett säkert sätt under lång tid, har det varit särskilt uppskattat, säger Sebastian Charlier, projektledare på Ramirent.

Nedan listar Sebastian tre av fördelarna med SafePass™ Zone.

1. Säkerhet och arbetsmiljö
– Barriärerna är lätta, men samtidigt stabila och säkra. Panelerna är bullerdämpande så att ljud dämpas både ut från arbetsplatsen och in från omgärdande trafik. De sitter också stabilt i barriärernas servicekanaler. Det har ju förkommit incidenter i Sverige med gamla platsbyggda lösningar som har blåst omkull, men vi har ett beräkningsprogram för vindförhållandena. Om vi ser att det är väldigt mycket vindlast kan vi stärka upp med stag från insidan.

2. Effektiv etablering
– SafePass™ är ett system med färdiga pusselbitar som enkelt monteras ihop från grunden. Ett fåtal personer och ett arbetsfordon räcker ofta för att ställa allt på plats och montera upp det som behövs. Panelerna kan monteras från både in- och utsidan av arbetsplatsen.

3. Visuella möjligheter
– Framförallt i storstäderna har kraven ökat på att inhägnader ska vara estetiskt tilltalande och kunna smälta in i stadsmiljön. Vårt zonsystem ser väldigt bra ut i grundutförandet, men kan även fås med banderoller, text och liknande lösningar för att göra inhägnaden till en snygg reklamplats.