<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

Trafikflöden en utmaning i stora anläggningsprojekt

Ytan som anlagts och bebyggts på Sobacken utanför Borås är 30 hektar stor. Under tre år från markberedning till färdiga byggnader blir det många ändringar i områdets trafikflöden. Ramirents vägavstängningsmaterial gör en stor del av jobbet.

Under våren 2019 står Borås nya avlopps- och fjärrvärmeanläggning klar. Tusentals bygg- och anläggningsarbetare har rört sig på området under tre år.

– Jag tror inte att så många förstår hur mycket logistik det är i ett sådant här projekt, säger Martin Borgvall som är platschef för Ramirents temporära kundcenter på Sobacken.

Tillfälliga tillfartsvägar, skyltning, avskärmning, trafikavstängande barriärer, farthinder och blinkande varningsljus har flyttats och korrigerats utifrån dagliga behov.

– Vi har också fått göra nya parkeringsytor allteftersom bygget gått framåt. Med nya parkeringar följer nya vägsträckningar och dessa ska vintertid märkas upp med snökäppar för att snöröjningen ska fungera. Alla de här små detaljerna är jätteviktiga för att arbetet ska flyta på, säger Martin Borgvall.

Ett av de största säkerhetsproblemen på Sobacken har varit höga hastigheter. De som jobbat på platsen har helt enkelt haft svårt att hålla hastighetsbegränsningarna.

– Vi har haft olika åtgärder för att komma åt problemet. Vi har digitala hastighetsmätare som drivs av solpaneler, chikaner, och farthinder av olika slag. Med ett ständigt öga på vägarna och trafiken har vi med Ramirents utrustning gjort situationen bättre och bättre, säger Martin Borgvall.