<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-11-11

Tina upp marken - inte jorden

Vinter och kyla betyder utmaningar i bygg-och anläggningsbranschen. Vattnet i marken fryser och det blir tjäle. Detta innebär att marken behöver värmas upp för att jobbet ska kunna genomföras. Tänk på att använda miljövänliga maskiner och att inte tina upp en större yta än vad som behövs för att genomföra arbetet.


EA-BLO-002

Värma upp mark är ett nödvändigt ont
Tjäle uppstår när vatten i marken fryser till is, ett vanligt fenomen för oss nordbor under vinterhalvåret. Att värma upp marken med hjälp av maskiner är ibland ett nödvändigt ont för att jobbet ska kunna genomföras. Om exempelvis en vattenledning går av så finns det inga alternativ. Det är viktigt att tänka efter och välja en maskin som är miljösmart.

Värm inte upp större yta än nödvändigt
Ramirent har flera olika tjältiningslösningar för både stora och små projekt. Oavsett projektets storlek eller yta så hjälper vi er för att hitta rätt lösning. Men det finns en grundregel för att tänka miljösmart kring tjältining: tina inte upp en större yta än vad som är nödvändigt för att kunna genomföra arbetet.

El är det mest miljövänliga drivmedlet
Ramirents Flexi Heater mini är en tjältinare som är perfekt för de projekt där det är en mindre yta som ska tinas upp. Flexi Heatern värmer upp en yta som är som minst 15 kvadratmeter och som störst 45 kvadratmeter. Maskinen är anpassningsbar i och med att slangen skarvas med hjälp av spillfria kopplingar, det gör att ytan och användningsområdet kan variera i storlek. Ramirents Flexi Heater drivs på el, vilket gör att marken värms upp fosilfritt. El är det mest miljövänliga alternativet när det gäller energidriven uppvärmning.