<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-09-12

Tidigt och systematiserat = lönsamt och hållbart

Vägen till lönsamhet och hållbarhet i byggprojektet behöver inte vara snårig. Däremot behöver den påbörjas tidigare och resultera i att de temporära delarna blir systematiserade.


systematiserat-lönsamt-hållbart

Ju tidigare desto bättre är ett klassiskt uttryck. För Ramirent är det en absolut sanning när det gäller att driva byggprojektets temporära funktioner från start till mål. Planering och projektering på ett tidigt stadie är det enda sättet att göra det temporära till en framgångsfaktor i projektet istället för att det blir en källa till slöseri med tid och resurser.

I vårt koncept Den temporära fabriken stoppar vi in vår erfarenhet för att sätta fokus på alla aspekter långt innan produktionen påbörjas. Där ser vi vilken lösning som är mest hållbar och mest effektiv inom varje funktion, oavsett om det gäller logistik, material, säkerhetslösningar eller en enstaka passergrind. Efter planeringen tillsammans med dig som beställare, ser vi till att allt blir realiserat på plats. Inga ad hoc-lösningar, inga brandkårsutryckningar och inget slöseri med resurser. Bara systematiserat, hållbart och lönsamt.

Vill du veta mer om hur Ramirent arbetar med byggprojektets temporära delar? Kontakta oss så tar vi nästa steg tillsammans.

Till Den temporära fabriken