<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-04-30

Tidig planering sänker kostnaden för säkerhetsarbetet

Genvägar i byggprojektets planering leder ofta till brandkårsutryckningar och tidsbrist. Ramirents modeller sätter säkerheten på plats från start, vilket sänker totalkostnaden i slutändan.

Högre säkerhet och sänkta kostnader – fördelarna med att ha kontroll på alla säkerhetsaspekter på planeringsstadiet är egentligen självklara. Men hur går det till? Lösningen från Ramirent är våra specialister som med hjälp av digitala verktyg och modeller gör det möjligt att överblicka och effektivisera alla moment i byggprojektet innan de utförs i verkligheten. Förutse säkerhetsrisker, tidskrockar och felplanerade moment på ett tidigt stadie helt enkelt. Med hjälp av 3D-modeller och 4D-simuleringar kan alla berörda parter se och upptäcka hur olika säkerhetsfaktorer ska planeras för att arbetet ska flyta effektivt under hela projektet.

Två exempel på hur säkerhetsarbetet kan effektiviseras för att sänka kostnaden är temporära fallskydd och byggnadsställningar. Ramirents koncept Virtuell skyddsrond™ använder en tidsatt 3D-modell som gör det möjligt för våra fallskyddsexperter att i förväg se och åtgärda fallrisker. 3D-modellen fylls med lämpliga skyddslösningar och blir en naturlig del i projektets modellsamordning. 


Välplanerade byggnadsställningar är också en viktig del för ett säkert arbete. Ramirent effektiviserar planeringen med en modell som visar hur ställningarna ska levereras, placeras och monteras på bästa sätt från början. Modellen visar också hur de sedan ska byggas om under projektets olika faser.


SA-BLO-002

Kontakta Ramirent om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera säkerhetsarbetet i ert nästa projekt. 

Vi länken här finns mer att läsa om Virtuell skyddsrond