<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-03-11

Temporärt kundcenter blir navet i jätteprojektet

På Sobacken utanför Borås har Ramirent haft ett temporärt kundcenter i tre år. Nu håller man på att packa ihop men en man kommer finnas kvar för att även fortsättningsvis lösa de behov som uppstår.

På ett temporärt kundcenter skiljer sig arbetet till viss del från det på ett fast kundcenter.

– I stor utsträckning är det tjänster och lösningar vi hyr ut. Vi finns på plats och löser de problem och behov som uppstår under tiden, berättar Martin Borgwall som arbetat som kundcenterchef med platsansvar på Sobacken.

Det tillfälliga kundcentret i de traditionella blå Ramirentbodarna blir inte bara navet för Ramirent. Alla som jobbar på det 30 hektar stora området kan under arbetstid komma in på en kopp kaffe och berätta vad man arbetar med för tillfället och vad man behöver för hjälp.

– Det där snacket gör ju att det är vi på Ramirent som har koll på det som händer för stunden. Det blir en styrka för oss, då vi vet vad entreprenörerna behöver för utrustning, och det blir också en styrka för hela projektet med en sammanhållande länk, säger Martin Borgvall.

Många av uppdragen är sådana som man inte kunnat förutse utan som måste lösas där och då. Till exempel har man satt upp och flyttat grindar, ordnat parkeringsplatser, godsmottagning och tillfällig belysning. Dessutom har man skött administrationen kring ID06-behörigheterna.

– Man har också kunnat komma in till oss och köpa skyddsglasögon, varselväst och annat som behövs för den personliga säkerheten, det har varit uppskattat, säger Martin.

I början av 2019 avvecklas det temporära kundcentret steg för steg.

– Vi kommer att ha en man kvar i ett halvår. Vi har blivit en så naturlig del av det här att folk förväntar sig att det går att hyra maskiner även under efterarbetet.