<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-09-12

Temporära delar är svårare att koordinera än själva bygget

Hur ska byggbranschen höja utvecklingstempot när det gäller bland annat produktivitet och digitalisering? Martin Rudberg har under lång tid forskat i bygglogistik – här ger han sin syn på hur stor förbättringspotentialen är och vilka nyckelfaktorer som finns.


BLO_010

Byggbranschen får ofta kritik för att den utvecklas långsamt och att antalet nya innovationer är mer sällsynta än i många andra branscher. Martin Rudberg är professor vid Linköpings Universitet och har i flertalet år ägnat sig åt forskning inom bygglogistik, vilket även inkluderar försörjningskedjor, produktionsstrategi och supply chain management.

– Den tuffa och globala konkurrensen som har en drivande effekt på utvecklingen har inte funnits på samma sätt i byggbranschen som i andra branscher. En annan orsak till en svag utvecklingskurva är att beställarna till viss del saknar kunskap för att ställa rätt krav på entreprenörerna. Dessutom är branschen ganska fragmenterad med många aktörer, där alla försöker optimera sin del. Det är inte alltid bra för helheten i projekten.

Vilka är nyckelfaktorerna för att få fart på utvecklingen?
– Investeringskostnaden för forskning och utveckling måste tas centralt istället för att det ska belasta projekten. Sedan finns det mycket kunskap hos många av aktörerna, den behöver fångas upp bättre både internt och i samverkan med andra aktörer.

Hur stora kan effekterna bli när digitaliseringen slår igenom på allvar?
– Jag arbetar i ett stort projekt nu som heter ”Uppkopplad byggplats”, där vi kallar första steget för ”digitisering” och som handlar om att omforma all analog information till digital. Det ger inga besparingar i sig, men där måste man börja. I nästa steg, digitaliseringen, kan processerna börja effektiviseras. Vi räknar då med en förbättringspotential på 10-30 procent på fem områden – kostnad, byggtid, säkerhet, miljö och produktivitet. 

De temporära delarna på en byggarbetsplats – hur kan de förbättras?
– Jag tror att digitalisering är en möjliggörare för att hantera den temporära strukturen. När du kan skapa ett virtuellt projekt blir det lättare att planera och hantera allt och du minskar risken för att exempelvis material och produkter kommer för sent.  

Finns det någon temporär del som har särskilt stor förbättringspotential?
– Forskningen visar att när byggarbetsplatsen inte fungerar perfekt beror det ofta på brister i logistiken och försörjningskedjan. Byggföretagen är ganska fokuserade på själva byggandet och ibland glöms det bort att om inte maskiner, material och annat finns på plats så blir det avbrutna arbetsmoment. En temporär fabrik och en temporär försörjningskedja är egentligen svårare att koordinera än själva bygget och det finns en enorm potential att förbättra de delarna.

 

Till Den temporära fabriken