<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-10-03

Tänk stort – för effektivitet och lönsamhet i mindre skala

I trånga innerstadsutrymmen är det viktigt att logistik och trafikflöden är genomtänkta och effektiva. Ramirent har erfarenhet från flera sådana projekt. Ta del av kunskapen som vi samlat på oss i våra största jobb och gör ditt mindre projekt lika effektivt.


BLO_016

En avgörande faktor för hur effektivt ett byggprojekt blir är hur välplanerat och strukturerat det är. I större projekt är det kostnadseffektivt att etablera en temporär fabrik. I Den temporära fabriken finns kompetensen och möjligheten att löpande hantera saker som logistik och planering.

Även för det mindre byggprojektet finns det stora vinster att göra genom att använda samma tänk. Här har vi samlat fem tips på hur du kan tänka för att applicera principerna från Ramirents koncept Den temporära fabriken även om skalan är mindre.

Ta hjälp med att tänka
Ramirent har arbetat med både stora och små projekt i många år. Hos oss finns kompetens inom all form av planering. Ta hjälp med att tänka hela vägen från början så är mycket vunnet.

Projektering
Även de temporära delarna i projektet behöver finnas med i projekteringen. Det här är en del som allt för ofta glöms bort. Att involvera temporära delar är A och O för att hitta nycklar till effektivitet i produktionen.

Fokus på flödesplanering
Lägg mycket tid på att planera flöden. Ta fram en logistikplan som i ord beskriver hur logistiken ska fungera, hur gods ska märkas upp, vilka avlastningsytor som finns och hur flöden ska fungera.

Gör en APD-plan
Innan en temporär fabrik etableras på byggarbetsplatsen görs en APD-plan som innehåller många av de aspekter som utgör en temporär fabrik. Att göra en APD-plan är därför en god idé oavsett storlek på projektet. Med hjälp av den får du koll på hur arbetsplatsen behöver disponeras för att kunna utnyttjas optimalt.

Virtuell modell
Skapa en virtuell modell av arbetsplatsen för att enklare kunna förställa dig om planerna kommer att fungera i verkligheten. Idag finns flera program som kan hjälpa till med detta, prata med oss för att få rådgivning om vilket som passar bäst för just ditt projekt.

 

Till Den temporära fabriken