<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-07-06

Skanska valde säker och transparent inhägnad

Ramirents system för arbetsplatsinhägnader – SafePass™ Zone – har använts vid ett flertal byggprojekt i Sverige. När Skanska i Västerås valde lösningen till ett projekt i en central stadsdel, var det premiär för transparenta paneler. Dessa används för att visa hur byggnationen fortlöper på insidan av inhägnaden.

VT-BLO-03-skanska-valde-saker-och-transparent-inhangnad

I området Bäckby i centrala Västerås bygger Skanska tre bostadshus på uppdrag av det kommunala fastighetsbolaget Bostads AB Mimer. På platsen för projektet är många fordon och människor i rörelse och det fanns ett behov av ett skydd för alla parter som skulle vara både säkert och visuellt tilltalande. Uppdraget gick till Ramirent och lösningen för inhägnad och trafikavskiljning blev SafePass™ Zone.
– Vi blev involverade på ett tidigt stadie och tog fram en TA-plan för skyltning, barriärer och lösning för gående och cyklister, säger Sebastian Charlier, projektledare på Ramirent.
För att täcka in arbetsytorna kring de tre bostadshusen som även ska rymma butikslokaler, krävdes 230 meter SafePass™ Zone. Systemet bygger på Ramirents fordonsbarriär SafePass™ som används som stomme. Därefter monteras speciellt framtagna paneler i barriärernas servicekanaler.
– En fördel med systemet är att det inte kräver så mycket resurser. Vi använde en kranbil för att ställa ut barriärerna och totalt krävdes bara fem personer inklusive projektledare för att etablera allt på två dagar. Beroende på förutsättningarna kan en liknande etablering till och med göras på en enda dag, säger Sebastian Charlier.

Inblick för förbipasserande
De skyddande panelerna dämpar buller och brukar normalt sett ge fullt insynsskydd. Men en unik detalj i Bäckbyprojektet är att några av de paneler som monterats är transparenta.
– Det är ett spännande byggprojekt och Skanska ville visa vad som händer innanför inhägnaderna. På vissa utvalda ställen satte vi därför transparenta paneler. Det ger ett levande intryck och eftersom det bara gäller ett fåtal paneler så blir det ingen större skillnad för den bullerdämpande effekten, säger Sebastian Charlier.
SafePass™ Zone ska nu stå på byggarbetsplatsen fram till 2022 då husen beräknas vara klara.
– En annan stor fördel för kunden, förutom att systemet är säkert och snyggt, är att man enkelt kan justera barriärerna i efterhand. Ska exempelvis en infart ändras längre fram i projektet, kan kunden själva flytta en zondel om de önskar, säger Sebastian Charlier.