<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-10-03

SitePlanner™ – din virtuella arbetsplats

Digitalisering av byggbranschen. En del tycker att det känns krångligt, andra har väntat länge på att komma igång. För den som är sugen på att bli digital på riktigt finns flera användbara verktyg för att göra din arbetsplats mer effektiv. Ett av dem är SitePlanner™.

SitePlanner_din_virtuella_arbetsplats

Få en tydlig översikt
Om det är ett stort eller litet projekt du har framför dig spelar ingen roll, Finns det en 3D-modell kan du använda SitePlanner™. Modellen laddas in i programmet och förvandlar din skiss till en virtuell arbetsplats. Därefter kan du placera ut exempelvis inhägnader, grindar, bodar, belysning, se över logistikflöden och sophantering.

Förbättra dina möjligheter att förutse utmaningar
Ofta är de digitala verktygen dyra och komplexa. SitePlanner™ är framtaget för att alla ska kunna använda det. På ett användarvänligt sätt skapas en ny typ av överblick över hur projektplatsen kommer att se ut, inte minst tack vare att du enkelt kan göra modellen tillgänglig i VR-glasögon. Med hjälp av en knapp och ett par glasögon kan du gå runt på arbetsplatsen för att se och känna på hur det kommer att bli när allt är på plats. Det är ett sätt att försäkra dig om att det blir en effektiv och säker arbetsplats och det går framför allt att upptäcka eventuella brister redan i förväg.

Kompatibilitet är en grundförutsättning
Vi på Ramirent förordar ett ”obrutet informationsflöde”, att enbart producera data som är kompatibel med andra system. Den typen av system som kunden använder. Det ska vara enkelt att exportera ut modellen i ett samordningsverktyg när planeringen är klar.

SitePlanner™ utvecklas kontinuerligt för att hänga med i de förändringar och teknikskiften som sker i branschens övriga digitala system.

Läs mer om digital planering och kontakta vårt designteam för mer information.