<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-03-11

Samarbete på en ny nivå när Ramirent och NCC tar sig an Västlänken

Efter fleråriga etableringar av temporära kundcenter på Värö bruk utanför Varberg och vid Sobacken utanför Borås väntar nu ett tredje stort projekt i Västsverige. Ramirent är helhetsleverantör av maskiner och tjänster när NCC bygger Västlänkens deletapp E02 Centralen i Göteborg på uppdrag av Trafikverket.

Projektet sträcker sig över åtta år och utöver maskiner och tjänster kommer Ramirent att förse projektet med dedikerad personal för att säkra logistik och säkerhet på byggarbetsplatsen. Det gör man bland annat genom att upprätta ett temporärt kundcenter, som är en projektanpassad kopia av traditionella kundcenter, inom projektets grindar. 

Samarbetet innebär att Ramirent är delaktiga såväl i planeringsmöten som i byggmöten tillsammans med NCC. Målet är att NCC ska ha rätt maskiner och utrustning i rätt tid samt på rätt plats genom hela projektet.

- Vi har arbetat nära NCC tidigare men här tar vi samarbetet till en ny nivå eftersom vi kommer att dela lokaler med dem som planerar maskinbehovet. På så vis får vi en väldigt tät kommunikation och delaktighet i planeringen, berättar Christopher Ridderstad som är affärschef på Ramirent Väst.

Sedan tidigare vet Ramirent att det ofta handlar om att hantera de utmaningar och förändringar som dyker upp under projektets gång. Arbetet slutar sällan vid att driva själva kundcentret. På Sobacken utanför Borås hanterade man till exempel logistiken kring maskinförsörjningen genom att hämta och lämna maskiner inom området. Man lastade och lossade även lastbilar med gods när det behövdes.

- Vi försöker att ordna allt för att det ska bli så resurseffektivt som möjligt. Det tjänar alla på, säger Christopher.