<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-04-30

Säker väglösning i Stockholms rusningstrafik

När JVAB breddar gång- och cykelbanan vid den hårt trafikerade Stadsgårdsleden i Stockholm, används SafePass™ och GC-räcket som avstängningslösning.
– Allt känns väldigt genomtänkt och användarvänligt, säger platschefen Christoffer Rehnström.

Gång- och cykelbanan vid Stadsgårdsleden har tidigare bestått av en smal passage som har gjort det trångt för oskyddade trafikanter. Järfälla VA- och Byggentreprenad fick i uppdrag av Trafikkontoret i Stockholm att bredda leden för att höja framkomligheten och säkerheten. I samarbete med Ramirent etablerades SafePass™ fordonsbarriär i kombination med GC-räcket när trafiken skulle ledas om.
– SafePass är enklare att flytta och öppna upp jämfört med äldre typer av tungavstängning. Allt känns väldigt genomtänkt och användarvänligt, där man har tänkt på detaljer som att elkablar kan placeras i speciella kanaler, säger JVAB:s platschef Christoffer Rehnström.

JVAB:s projekt ska vara slutfört i augusti 2019 och för att skydda förbipasserande cyklister och gångtrafikanter används Ramirents GC-räcke.
– Förutom att systemet är säkert och smidigt så ser det också snyggt ut när det är på plats, säger Christoffer Rehnström.

 

SA-CAS-002

Ramirent har levererat och monterat avstängningen och även skött tillsyn av produkterna under jul- och nyårshelgerna.
– Det passerar ett stort antal bilar, cyklister och gångtrafikanter varje dag och det ställer höga krav på att produkterna är hela och väl synliga. I det här projektet har GC-räckena LED-belysning för att synliggöra avstängningen ytterligare, säger Susanne Sandberg på Ramirent, Kungsängen.

 

Kontakta någon av våra specialistsäljare inom väg och trafik här.