<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2018-05-25

Säker arbetsmiljö i olycksdrabbad rondell

Grådarondellen i Borlänge har varit en av Dalarnas mest olycksdrabbade trafikplatser. På uppdrag av Trafikverket inledde NCC ett ombyggnadsprojekt med syftet att krympa rondellen, eftersom den alltför tilltagna radien har gjort det möjligt att köra genom platsen i hög fart. Arbetet inleddes i mars 2018 och ska stå klart i oktober. 

– Vår största utmaning har varit att få trafiken att flyta i ett bra tempo och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö för de anställda, säger Thomas Isaksson, arbetsledare på NCC. 

Ramirent har varit NCC:s projektpartner och levererat handverktyg, vältar och liknande utrustning till Grådarondellen. För trafikavstängningen testades SafePass på ett utvalt område i projektet för att skapa en säker arbetsplats för NCC:s anställda samt underentreprenörer. 

– Det har fungerat väldigt bra. SafePass är väldigt lätt att hantera och att lyfta. Framförallt blir det en säkrare arbetsmiljö tack vare att ingen person behöver stå mellan barriärerna, utan maskinisten kan hantera allt själv och då riskerar du inte att klämma några händer, säger Thomas Isaksson.

Ramirent levererade ut SafePass till rondellen och fanns också med och demonstrerade hanteringen. Transporterna är också något som Thomas Isaksson ser som en plusfaktor.

– Förutom den säkrare arbetsmiljön så får du en snabbare hantering tack vare den låga vikten. Det gör att du kan få med fler SafePass med varje transport.

Uppdrag

Maskiner och material för vägavstängning till en starkt trafikerad trafikplats.

Lösning

Komplett maskinleverans med information och support, samt transport och demonstration av SafePass.

Resultat

Höjd säkerhet och en bättre arbetsmiljö för de anställda, samt effektivare transporter.

RAM_casebild_NCC_gradarondellen_1920x1080