<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-03-11

Safety first hos Bäckströms

20 års erfarenhet av väg- och anläggningsbranschen har gjort Bäckströms till ett företag som prioriterar en säker arbetsmiljö. Samarbetet med Ramirent har resulterat i viktiga utbildningar – och en ny syn på fordonsbarriärer.

– Vi kör aldrig igång en arbetsplats utan komplett, säker utrustning och rätt kompetens.
Det säger Simon Tonkinson, platschef på Bäckströms i Stockholm. Genom åren har han sett en tydlig utveckling av säkerhetsaspekten i branschen. 
– Jag är från Australien och i jämförelse är det betydligt bättre säkerhet här i Sverige, men nivån kan ändå bli bättre. De senaste fem åren har det dock utvecklats positivt och vi är verkligen på väg åt rätt håll.

För att anpassa sig till nya branschkrav och utbilda personalen har Bäckströms deltagit i Ramirents olika kurser, bland annat motorkapsutbildningen. Samarbetet har också resulterat i visningar av Ramirents fordonsbarriär SafePass™, samt GC-räcket (gång- och cykelräcket).
– Ramirent har varit på plats några gånger och demonstrerat produkterna för oss. Det var väldigt tydligt och enkelt och det tog nog cirka 5 minuter innan personalen hos oss var i gång och monterade SafePass™, säger Simon Tonkinson.

– SafePass™ är 100 gånger bättre än gamla avstängningsprodukter skulle jag säga. Inte bara för att det går snabbare, utan för att riskerna är mindre och du får bättre kontroll över avstängningen. Säkrare helt enkelt och säkerhet är väldigt viktigt för oss.

 

Anmäl dig till utbildningarna  Kvartsdamm och Motorkap