<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-06-03

Så arbetar du med fallskyddsprioritering

Det finns många aspekter du behöver tänka på när det kommer till att förhindra fallrisker. Här får du en överblick över de olika stegen i riskhanteringshierarkin.I första hand ska du alltid arbeta för att undvika fallrisker överhuvudtaget. Det görs i stor utsträckning genom att planera bort risken, till exempel genom att undvika att arbeta på hög höjd och istället utföra arbetet redan på marken. Kan man exempelvis montera balkongräcken innan man monterar själva balkongen så är det att föredra.

Nästa steg är att arbeta med att kollektivt förhindra fall. Det innebär ofta att man sätter upp skyddsräcken. På marknaden finns räcken av många olika slag, men var noga med att se till så att de du väljer uppfyller alla lagkrav som finns.

Tredje steget är att förhindra fall genom personligt skydd. Då fästs en sträckt lina på den som utför arbetet.
SA-BLO-007-1

Om det av någon anledning inte går sätta upp skydd som förhindrar fall så får man istället fokusera på att förmildra fallet om det skulle inträffa. Det görs i första läget genom ett kollektivt skydd, till exempel ett skyddsnät. Om det inte går att fästa ett skyddsnät får man arbeta med personlig fallskyddsutrustning i form av en sele. I det fallet är det viktigt att komma ihåg att en person som utsätts för fall och blir hängande, inte klarar sig särskilt länge innan blodtillförseln stryps. Därför bör man inte använda sele som skyddsutrustning om man arbetar ensam. Alla som arbetar där det finns risk för fall behöver dessutom vara utbildade i hantering av fallolyckor.

Fallolyckor är den enskilt största orsaken till arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggningsindustrin och drabbar utöver den som faller, även kollegor och tredje person. Genom att planera för säkerheten och ta hjälp redan tidigt i processen blir det varken krångligt eller dyrt. Ramirent arbetar uteslutande med ett egenutvecklat fallskyddssystem som är enkelt, smart och ergonomiskt.

I vår blogg kan du läsa mer om val av fallskydd och de lagkrav som finns för att arbetsplatsen ska vara säker.

 

 

Anmäl dig till Ramirents  utbildningar inom fallskydd