<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-01-17

Säkerheten främst när Sobacken växer fram

På Sobacken utanför Borås har säkerheten stått i centrum från dag ett. En gång i veckan går Ramirent och Borås Energi & Miljös Bas U skyddsrond för att se om det finns saker som behöver åtgärdas.

En stor utmaning i byggbranschen är att skapa en säker arbetsmiljö för samtliga ute på byggarbetsplatserna. Den vanligaste orsaken till dödsolyckor på en byggarbetsplats är fall och ras. Därför är säkerhet en viktig fråga för Ramirent och nyckeln till en säker arbetsplats ligger i planering.

Under det tre år långa projektet med Sobacken har Ramirent gått skyddsrond en gång i veckan. På så vis har man uppmärksammat många saker som behövt åtgärdas.

– I den här typen av projekt eftersträvar vi alltid ett gott samarbete med Bas U. Här i Borås har det fungerat alldeles utmärkt, säger Martin Borgvall som är Ramirents platschef.

I jättelika bygg- och anläggningsprojekt som det vid Sobacken utanför Borås finns det arbetsmiljörisker. Tunga maskiner, tunga lyft och bakteriella miljöer är några av dem.

– Det är hemskt att säga det men rent statistiskt så hade det inte alls varit oväntat med en dödsolycka under de tre år som en sådan här process pågår. Därför är det extra tillfredsställande att konstatera att vi knappt haft ett enda allvarligt tillbud. En olycka med en arm är det enda som jag vet om, säger Martin Borgvall.

I stora projekt får Ramirent med sin översikt och breda kunskap ofta en central roll i säkerhetsarbete. Bas U har Ramirent som bollplank då Ramirent hela tiden följer utvecklingen av processen. Entreprenörerna förser Ramirent med uppgifter som tas vidare till Bas U och detta samlas sedan i en arbetsmiljöplan. Ramirents verktyg med virtuell skyddsrond är en stor hjälp för att förutse arbetsmiljörisker längre fram under byggtiden.

Läs fler blogginlägg från Sobacken i Ramirents blogg.