<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-09-12

Ramirenteffekten – så räknar vi hem dina stora projekt

Vilket värde får ni av en helhetstjänst som tar hand om byggprojektets temporära delar? Låt oss berätta om Ramirenteffekten och hur Ramirent via Den temporära fabriken ger resultat på upp till 5 procent bättre projektmarginal.


räkna-hem-stora-projekt

Den temporära fabriken
Maskiner, moduler, fallskydd, logistik, kranar – listan över de temporära delarna i byggprojektet kan ofta göras lång. Det är ingen hemlighet att de delarna ofta kan effektiviseras på olika sätt. Ramirents Den temporära fabriken är ett koncept som tar hand om den effektiviseringen och som gör att ni kan fokusera på er kärnverksamhet – att producera byggnaden.

Ökad produktivitet och minskat slöseri
Vad blir då resultatet av att Ramirent samarbetar med er på ett tidigt stadie i projektet och tar ansvar för allt som inte syns när byggnaden står klar? Vår erfarenhet från större projekt visar att vinsterna är stora för kunden. Slöseriet minskar med 10 procent och produktiviteten ökar med upp till 20 procent. I slutändan ger det upp till 5 procent förbättrad projektmarginal. Bakom de besparingarna finns bland mycket annat:

– En organisation som fullt fokuserar på den temporära fabriken

– En logistikplan som ger ett effektivt flöde på arbetsplatsen

– Kostnadseffektiv säkerhet som är på plats redan i projekteringsstadiet

– Maskiner som alltid finns på rätt plats i rätt tid

– Projektering och planering av alla temporära etableringar

– Digitala verktyg som förutser risker och flöden redan innan arbetet startar

 

Kontakta Ramirent och boka rådgivning så berättar vi mer om fördelarna med Den temporära fabriken.

 

Till Den temporära fabriken