<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-09-12

Ramirent växlar upp från leverantör till aktör

Leverans av material eller enskilda tjänster är en sak – att samverka med beställaren något helt annat. Här berättar Mikael Jonsson, chef för Den temporära fabriken, om hur Ramirents aktörsroll skapar betydligt bättre förutsättningar för kunderna.


Mikael-Jonsson-leverantör-aktör

Ramirent som aktör – vad menar ni med det?
– Med Den temporära fabriken blir vi en ödmjuk aktör som inte bara levererar saker till olika projekt. Istället är vi en samverkande partner med målet att skapa optimala förutsättningar för de som ska producera på byggarbetsplatsen. Som aktör kan vi exempelvis arbeta med logistikplanen för att göra den så säker som möjligt för tredje person, eller föreslå att det kollektiva fallskyddet ska designas på ett visst sätt för maximal säkerhet.

Vilken nytta skapar det i slutändan för kunden?
– Kunden kan koncentrera sig fullt ut på sin kärnverksamhet. Vår kärnverksamhet är de temporära delarna och där är vi med och realiserar allt det som har sagts i teorin. Kunskaperna som vi har kring det temporära skapar i slutändan produktivitet, säkerhet och ekonomi i projektet.

Vad behövs för att kunna vara en aktör?
– Framförallt måste man kunna bidra med kunskap. Produkterna är inte det viktigaste här, utan det är personerna och deras kompetens som verkligen ger effekt. Vi har också en inarbetad arbetsmetodik som sätter fokus på de temporära delarna på ett tidigt stadie.

 

 

 

Till Den temporära fabriken