<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-05-05

Ramirent stärker offentliga byggprojekt

Hur kan Ramirent göra skillnad i offentliga byggprojekt? Vi listar tre starka faktorer. 
Ökade offentliga bygginvesteringar ökar även den offentliga sektorns efterfrågan på tjänster som bidrar till effektiva och hållbara säkra projekt. Ramirents kunskaper och produktutbud passar väl in på de krav som ställs – här listar vi tre faktorer som bidrar till en förbättrad helhet i projekten.


Ramirent stärker offentliga byggprojekt
1. Fokus på rätt saker
Säkerhet, arbetsmiljö, hållbarhet och miljö värderas högt hos Ramirent. Kunskaperna inom varje nämnt område är hög och certifieringar och dokumentation finns på plats. Produkterna i sortimentet bidrar också till förbättrad arbetsmiljö, bland annat genom säkerhetsuppdateringar och service mellan uthyrningarna, samt en besiktnings-app som ger en smidig överblick över dokumentationen. Detta rimmar väl med det som den offentliga sektorn värderar i upphandlingar.

2. Specialistkunskap
Även om Ramirent levererar alla de produkter som behövs i ett projekt, är det kunskapen bakom produkterna som ofta gör skillnad för beställaren.
– Jag upplever att kommunerna uppskattar vår kompetens. De är oftast inte specialiserade på exempelvis maskiner eller de tjänster som vi erbjuder runt dessa. Där kan vi bidra med viktig kunskap, säger Agneta Wallin, Key Account Manager – Offentliga affärer på Ramirent.

3. Bredd och effektivitet
Oavsett omfattning på projektet, kan ändrade förutsättningar resultera i att fler produkter och tjänster blir aktuella efterhand. Vid sådana tillfällen är tiden ofta knapp. Med ett stort antal kundcenter, brett sortiment och omfattande logistiklösningar kan Ramirent lösa det som efterfrågas på ett mycket effektivt sätt.