<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-07-02

Ramirent säkrade broprojekt i Malmö

När Trafikverket och Malmö kommun skulle utföra underhållsarbete vid starkt trafikerade trafikplatser innebar det dubbla uppdrag för Ramirent. I fokus stod omledning av trafiken och en säker arbetsmiljö.

VT-BLO-04-case-broprojekt-malmo

Vid trafikplats Sege i Malmö löper motorvägen över en bro med dubbla körfält, där trafikflödet är stort. I ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, kommunen och Gatu och Väg Väst AB, fick Ramirent ansvaret att säkerställa att underhållsarbetet av bron skulle kunna utföras på ett säkert sätt. För att inte riskera vibrationer stängdes trafiken av helt på en sida i taget och leddes om till andra sidan av bron.
– Den här typen av uppdrag innebär ganska stora manövrar för oss. Mitträcken ska brytas, trafiken ska separeras och samtidigt ska arbetsmiljön säkerställas, säger Linus Dahlberg, kundcenterchef på Ramirent.
När trafiken sedan växlats över till andra sidan och underhållsarbetet slutförts, ansvarade Ramirent även för igenfyllning och komplett återställning av bland annat skyltar och räcken.

Utan åverkan i asfalten
Nyligen utförde även Ramirent ett liknande arbete vid trafikplats Jägersro, där entreprenören skulle utföra broarbete med liftar och andra arbetsfordon som opererade på vägen under bron.
– Oftast när liknande uppdrag rullar igång är vi anlitade av entreprenören för att hantera säkerheten, men vi har också har en tät dialog direkt med Trafikverket för att få godkända TA-planer och tillstånd för att leverera ut material. Även vid justeringar under arbetets gång kan vi ha en dialog direkt med Trafikverket, vilket är en stor fördel, säger Linus Dahlberg.

För själva avstängningsprocessen har fordonsbarriären SafePass™ blivit alltmer efterfrågad konstaterar Linus Dahlberg. Ytterligare ett exempel på det i Malmöområdet är ett vägprojekt på Stockholmsvägen där Skanska, på uppdrag av kommunen, ska utöka vägen till fem körfält.
– Där monterar vi ut 760 meter Safepass™ i mitten av vägen. Förutom den höga säkerheten, ser kommunerna en fördel i att de slipper åverkan i asfalten, eftersom barriärerna klarar de krav som ställs vid en eventuell kollision utan att behöva spikas fast i marken, säger Linus Dahlberg.