<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-10-03

Ramirent bidrar till att bygga en hållbar framtid

Den som har grepp om planering, logistikflöden och samordning är en bra bit på väg mot en mer effektiv och hållbar byggarbetsplats. Med Den temporära fabriken kan Ramirent erbjuda en lösning som verkligen gör skillnad.


BLO_021

Helikopterperspektiv - en nyckel till överblick
Vi vet av erfarenhet att det finns stora vinster att göra på att överlåta totalansvaret för samordningen åt en part med helikopterperspektiv. Det ger vinster för såväl de inblandade företagen som för klimatet.

– Med Den temporära fabriken kan man säga att vi tar kunden i handen och leder dem från grushög till färdig fastighet. Baserat på den breda kunskap och kompetens vi har kan vi ta ett helhetsansvar för all den planering och logistik som måste ske för att bygga upp något, men som inte syns när bygget är klart, säger Erik Lindén, chef på Ramirents HSEQ-avdelning.

Digitala lösningar visualiserar energibovar
I kombination med de egenutvecklade VR- och AR-verktygen SitePlanner™ och TwinSite™ finns mycket goda förutsättningar för att planera och visualisera varje detalj av etableringen. I SitePlanner™ går det att placera ut allt som behövs på platsen och direkt se hur flöden och miljön på arbetsplatsen blir.

– Ska det finnas en bodetablering är det viktigt att se över var de potentiella energitjuvarna är, finns det risk för värmeläckage, är de rätt isolerade för årstid och klimat? Har vi energiförsörjning? Kanske kan vi installera solpaneler så att de blir självförsörjande, säger Erik Lindén.

Med hållbarhet i fokus
Samordning av transporter, logistik och säkerhet är ytterligare viktiga faktorer som Ramirent har stor kunskap om. Att styra upp, planera och samordna dem ger stora vinster i slutänden. Vi vet att det kan kapa tidsslöseriet, den tid som inte tillför något, med åtminstone 10 procent. Då ökar effektiviteten på bygget och såväl ekonomin som hållbarheten förbättras avsevärt.

– På det här viset går det att vidga hållbarhetsarbetet hur långt som helst. Hur kommer det här bli för grannarna? Ska barnen gå den här vägen till skolan? Ska de tillbringa sina första 10 år på en byggarbetsplats? Hur blir trafiksäkerheten? Som företag har vi ett samhälleligt ansvar och måste fundera på saker som buller, risker med tung trafik, damm och så vidare. Kan vi göra ett statement och bestämma oss för att bara leverera hållbara lösningar så tycker jag att vi ska göra det, konstaterar Erik Lindén.

 

Till Den temporära fabriken