<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-05-05

Ramirent banar väg för djursjukhus och skånsk kraftledning

Ett brett utbud av tjänster ger också bredd i uppdragen. För Ramirent i Lund innebär det att man är leverantör till ett kraftledningsprojekt som sträcker sig över fyra mil, samt till bygget av ett av Sveriges största djursjukhus.


Ramirent banar väg för djursjukhus och skånsk kraftledning

Tillfälliga hundrastgårdar och kylcontainrar för avlidna djur är inga vanliga inslag när Ramirent anlitas i vårdprojekt. Men när Evidensias djursjukhus i Malmö renoveras och byggs ut är det exempel på lösningar som finns plats. Djursjukhuset kommer att bli ett av Sveriges största och under NCC:s byggverksamhet pågår djursjukvården som vanligt. Ramirent har därför anlitats för att säkra en rad olika provisoriska lösningar i projektet.
– Vi har kopplat på många av våra tjänster och produkter, vilket ger kunden en helhetslösning för byggets temporära delar. Det underlättar även övergången som sker under sommaren när man flyttar in i nybyggnationen och börjar renovera den gamla delen av djursjukhuset, säger Johan Christensson, kundcenterchef på Ramirent i Lund.

En otillgänglig ledning
Ett annat projekt i Skåneregionen där Ramirent ansvarar för de temporära delarna är den kraftledning som förnyas av Svenska Kraftnät. 136 betongfundament ska gjutas och kraftledningen ska löpa från mitten av Skåne till Sege utanför Malmö. I Ramirents uppdrag ingår bland annat TA-plan för trafiken till på arbetsplatserna, tillfälliga lokaler, personalbodar och tillfällig el.
– Kranar, lastbilar och material måste ut på åkrar och andra otillgängliga ytor. Ramirent ser till att allt finns på plats för att logistiken ska kunna fungera i projektet, säger Johan Christensson.