<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-05-05

Ny skola med temporär fabrik på schemat

Ramirents temporära fabrik får byggarbetsplatser att rulla problemfritt. Det gäller även i mindre projekt och vid offentliga byggnationer, vilket Gullåkraskolan i Staffanstorp är ett exempel på.

Ny skola med temporär fabrik på schemat

Cirka 500 elever, från förskoleklass till årskurs 6, ska utbildas i Gullåkraskolan som byggs av NCC på uppdrag av Staffanstorps kommun. Skolans öppning är planerad till 2021 och under projektet ansvarar Ramirent för ett antal temporära delar. Det innefattar bland annat tillfällig el, vatten och avlopp, etablering av bodar, samt inhägnader inklusive entréer med ID06-system. Ramirent har även tillhandahållit maskiner, fallskydd och hissar.

För att effektivisera och säkerställa leveransen av tjänster och produkter har månadsmöten hållits löpande under projektet.
– Dessa möten är något som vi kräver av projektledningen och då går vi igenom föregående och nästa månad för att få så god översyn som möjligt över beställningarna. Många av de temporära delar som vi levererar är sådant som man inte alltid tänker på från start och Gullåkraskolan är ett tydligt exempel på att temporära fabriken fungerar optimalt även i mindre projekt, säger Johan Christensson, kundcenterchef på Ramirent i Lund.