<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-07-03

Moderna maskiner är lättare maskiner

Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Mycket av säkerheten vid användningen av maskiner handlar om att säkerställa så att man använder dem på rätt sätt. Till exempel är det viktigt att se till så att man har tillräckligt med kunskap om hur maskinen ska användas och att man har valt rätt maskin för det arbete som man ska utföra.
SA-BLO-011-2
Moderna maskiner har många fördelar som äldre saknar. Ett tydligt exempel är att man under de senaste åren arbetat mycket med att få ner vikten på maskinerna. Detta, tillsammans med bättre vibrationsdämpning, är ett sätt att få ner andelen arbetsskador.

Många företag äger sina maskiner själva. Det betyder att de ofta sitter på gamla, tunga, maskiner där vibrationsdämpningen mattats av. Dessutom missar man på detta vis de säkerhetsuppdateringar som regelbundet görs. Detta ökar såklart risken för arbetsskador.

Ramirent är noga med att alltid köpa in den senaste utrustningen men också med att serva alla maskiner mellan varje uthyrning. För din egen säkerhet och ur arbetsmiljösynpunkt är detta två viktiga faktorer.

Läs mer: Ramirents träningsguide för byggjobbare