<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2018-08-27

Minska trafiklasten i ert byggprojekt med 80%

Trafikflödet till, från och kring byggprojektet är ofta omfattande. Förutsättningarna finns dock att effektivisera leveranser och andra transporter markant.

Ramirents erfarenhet visar att trafiklasten kan minskas med 80% genom god planering och en genomtänkt logistikplan. I den finns hela materialflödet genom hela projektet planerat, med tydlig information om exempelvis vart transporterna ska lossas, slottider för grindarna och hur fordonen tar sig till och från arbetsplatsen.

Två faktorer som har stor betydelse för trafikflödet är framförhållning och samordning. När Ramirent har begärt 72 timmars framförhållning av underentreprenörerna för leveransbokningar, har kontrollen över logistiken blivit betydligt bättre. Projektets mindre leveranser har mellanlagrats i depåer och sedan samordnats med andra mindre leveranser i samma bil. Resultatet är färre försenade leveranser, minimala trafikavbrott, samt minimala avbrott i produktionen. 

Vill du veta mer om hur Ramirent kan hjälpa er att skapa förutsättningar för att effektivisera ert trafikflöde?
 

KONTAKTA VÅRA SPECIALISTER