<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

Snabbare etablering med Ramirent

Tid är en nyckelfaktor i mark- och anläggningsprojekt och tiden mellan etablering och arbetsstart är ofta knapp. För att få den tillfälliga trafikanordningen på plats på ett effektivt och säkert sätt, krävs både kunskap och tillgång till rätt produkter.

Vår erfarenhet är att tidsbrist resulterar i att framförallt säkerhetsprodukter inte prioriteras under projekteringsfasen. Ramirent har stor erfarenhet av att snabbt etablera vägavstängningar och kan både leverera produkter eller sköta hela etableringen med planering och montering på plats. Kunskapen kombinerar vi med ett brett sortiment av avstängningsmaterial som finns tillgängligt över hela Sverige. 

En starkt bidragande faktor till att etableringen går snabbt med Ramirent, är vårt unika och egenutvecklade barriärsystem SafePass. Barriärerna är lättare än traditionell tungavstängning, vilket effektiviserar transporterna. På plats monteras barriärerna snabbt tack vare självlåsande kopplingar och monteringsarbetet kan utföras av en person och ett arbetsfordon. Det sparar tid och höjer samtidigt säkerheten genom att färre personer befinner sig i vägområdet under kortare perioder. Kontakta oss på Ramirent så hjälper vi dig med snabb och säker etablering i nästa projekt.

 

Anmäl dig till SafePass demodag