<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

Sluta pussla – stäng vägen med helhetslösningen SafePass™

Vilket är det effektivaste sättet att stänga av vägar vid mark- och anläggningsarbeten? Vårt tips: använd en flexibel lösning där alla delar är anpassade till varandra, istället för att pussla ihop udda produkter.

Ett vanligt bekymmer vid vägavstängningar är att barriärer, räcken och tillbehör inte är anpassade till varandra. Vid montering och justeringar blir momenten många och krångliga för personalen, vilket tar tid, samtidigt som risken för skador ökar.

SafePass™ barriärsystem har utvecklats för att eliminera pusslandet och göra hela avstängningsprocessen effektivare. Systemkonceptet, där samtliga produkter är anpassade till varandra, gör att hanteringen blir betydligt smidigare. Barriärerna monteras samman med styrande spontändar och självlåsande kopplingar och därmed behöver ingen personal vara nära låsanordningen.

Servicekanalen på barriärernas ovansida är en annan viktig del i helheten. Där monteras enkelt vägskyltar, räcken, bullerskydd eller något av alla andra tillbehör som ingår i systemet. Sammantaget blir SafePass™ säkrare och smidigare för både personal och trafikanter jämfört med mer traditionell tungavstängning.

 

Anmäl dig till SafePass demodag