<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

SafePass™ utvecklas med nya användningsområden

Ramirents fordonsbarriär som ingår i systemet SafePass™ erbjöd unika fördelar när lösningen lanserades på marknaden. Nu utvecklas det för att kunna användas som ett flexibelt system vid arbetsplatsinhägnader.

Arbetsplatsinhägnader brukar vanligtvis arrangeras genom byggstängsel kring arbetsplatsen. På senare tid har kraven höjts så att inhägnaderna även ska fungera som en trafikavskiljande lösning. Detta har lösts med träkonstruktioner ovanpå betongbarriärer och börjar bli en vanlig syn vid bygg- och anläggningsprojekt. Fram till nu har det inte funnits något etablerat system för att genomföra det, utan varje inhägnad har byggts på plats i respektive projekt. Safety Solutions Jonsereds, Ramirents dotterbolag, har nu utvecklat en lösning som bygger på SafePass™ fordonsbarriär och som systematiserar hela arbetet med arbetsplatsinhägnader. Den har fått namnet SafePass™ Zone.

SafePass™ fordonsbarriär används som stomme till inhägnaden och kombineras sedan med heltäckande paneler som är speciellt framtagna för att monteras i barriärernas servicekanaler. Inget behöver därför byggas på plats och panelerna kan monteras smidigt från både in- och utsidan av arbetsplatsen. Fullt insynsskydd och ljuddämpande material är ytterligare fördelar med den nya lösningen. Standardhöjden är två meter, men den kan höjas med hjälp av ett stålnät ovanpå panelerna som ger ett fullgott inbrottsskydd och som dessutom begränsar vindlasten på systemet. Stolparna på insidan av systemet är utformade för att kunna byggas på med exempelvis belysning, skyltar och kabelrännor.

Förutom de praktiska fördelarna kan det visuella intrycket höjas på ett enkelt sätt med SafePass™ Zone. I utgångsläget har panelerna en grå färg som matchar barriärerna. Reklamlösningar med loggor, bilder eller andra visuella inslag kan spännas fast i aluminiumskenor på panelen, men även på barriären så att varken barriär eller paneler blir synliga.

Se mer av SafePass™ Zone i videoklippet nedan. 

 

 

Läs om hur Ramirents kunder upplever SafePass™ här.