<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

SafePass™ är barriären som står pall

För både personal och trafikanter innebär vägavstängningar olika riskmoment. SafePass™ är ett unikt barriärsystem med låg vikt och låg tyngdpunkt som skapar trygghet och minskar riskerna för alla parter.

Oavsett hur trafikflödet ser ut kring en vägavstängning, måste skyddsanordningarna vara optimalt utformade för att minimera riskerna vid exempelvis en kollision eller vid montering av barriärer och räcken. Med SafePass™ lanserade Ramirent en lösning som innebar ett nytt steg inom säkerhet i branschen.

SafePass™ är en modern barriärlösning som står stadigt i flera avseenden. Barriären väger endast 1,2 ton och är utformad på ett sätt som ger stadig stapling utan strö. En standardtrailer kan därför rymma ett komplett system med 100 meter barriär, samt 120 meter gång- och cykelräcken. I motsats till större och tyngre fundament är det med SafePass™ mindre risk att konstruktionen välter och barriärerna kan hanteras med både sling, gafflar och lyftsax.

När SafePass™ monteras, bidrar den låga tyngdpunkten till maximal stabilitet. Barriärernas spontade ändar och självlåsande kopplingar, gör monteringen ytterst smidig. Undertill hålls barriären på plats av en gummifot, vilket även underlättar vattenavrinningen på platsen.

Ramirent kan också erbjuda en unik produkt som höjer säkerheten för de cyklister som passerar avstängningsområdet. Vårt GC-räcke är utformat med ett finmaskigt nät som förhindrar cykelstyren från att fastna. Räckeshöjden på 1,4 meter förhindrar dessutom att cyklisten att kastas över räcket vid en kollision. Aluminiumkonstruktionen står stadigt även i hård vind med en fot som kan skruvas i marken. Samtliga delar i systemet väger under 20 kilo och kan installeras av en person utan verktyg.


Läs mer om våra uppdaterade utbildningar inom "Arbete på väg" hos Ramirentskolan.