<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-03-11

Kundanpassade lösningar för optimal säkerhet

God säkerhet vid mark- och anläggningsprojekt innehåller fler faktorer än enskilda punktinsatser. En genomtänkt helhet som anpassas efter projektets förutsättningar resulterar i både tryggare personal, sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Hur säker är er arbetsplats? Det är inte alltid lätt att ge svar på, men en sak är säker – säkerheten skapas redan planeringsstadiet och består av mer än enstaka säkerhetsprodukter. Ramirent säkerhetslösningar är ett koncept som hjälper er att minimera alla tänkbara risker och som skapar optimala arbetsförhållanden för personalen. Det gör att ni kan koncentrera er fullt ut på kärnverksamheten.

Till vår hjälp har vi personal med stor erfarenhet av att planera en helhet som gör att varje projekt blir säkert från första spadtaget. Ramirent inspekterar arbetsplatsen och jobbar tillsammans med er för att hitta tjänster och utrustning som passar optimalt till era behov. Lösningarna ska inte bara vara säkra, utan också bidra till ett effektivt arbete och långsiktig kostnadskontroll.

Om planeringen lägger den viktiga grunden så är det moderna och flexibla produkter som tar säkerheten vidare på plats. Med Ramirent har ni alltid tillgång till utrustning av hög kvalitet och vi har även utvecklat unika produkter som fordonsbarriären SafePass™ och GC-räcket som gör vägavstängningarna säkrare för både personal och trafikanter.

Tryggare och nöjdare personal arbetar effektivare – ta kontroll över säkerhet och kostnader med hjälp av Ramirent säkerhetslösningar. Vi stödjer er hela vägen från behovsanalys och leverans till support och utvärdering.

 

Anmäl dig till utbildningarna  Kvartsdamm och Motorkap

Gå till Ramirentskolan