<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-02-04

Halverad monteringstid med SafePass™

Låg vikt, självlåsande kopplingar och betydligt mindre ”handpåläggning” – med SafePass™ fordonsbarriär kan monteringstiden vid vägavstängningar halveras.

Placering och montering av fordonsbarriärer kan kräva mycket tid och personal innan allt är klart. Ramirents SafePass™ har egenskaper som effektiviserar monteringsarbetet markant. Den låga vikten på 1,2 ton, kombinerat med riktningsoberoende montage, styrande spontändar och självlåsande kopplingar, resulterar i att monteringstiden halveras i jämförelse med äldre avstängningsbarriärer. I vissa fall kan tiden reduceras med upp till 2/3.

Med SafePass™ behöver ingen person befinna sig i närheten av låsanordningarna och montaget går snabbt och enkelt, utan klämrisker för händer eller fötter. Därmed kan en enda person med ett arbetsfordon på ett säkert sätt montera cirka 300 meter barriär på några timmar.

Tidsvinsten blir också tydlig om barriärerna måste flyttas under arbetets gång, eller när de ska kompletteras med räcken och olika tillbehör. Allt är utvecklat efter samma koncept för att spara tid och förbättra flexibiliteten. Färre moment, färre risker och snabbare arbete.

 

Anmäl dig till SafePass demodag