<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-07-03

Lyftredskap – så säger lagen

Lyftanordningar och lyftredskap ska användas enligt de föreskrifter som Arbetsmiljöverket utformat. Här sammanfattar vi vad som gäller för ett säkert arbete.


SA-BLO-015
Undersökning och riskbedömning
Arbetsförhållandena ska alltid undersökas och riskerna bedömas innan lyftanordningar och lyftredskap används. Det gäller exempelvis lyftanordningarnas stabilitet under olika markförhållanden och arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper.

Användning
Den person som har ansvar för planering och genomförande av
lyftoperationerna ska ha de kunskaper som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. Det gäller bland annat:
– val av lämpliga kranar och andra lyftanordningar, samt lyftredskap,
– instruktion och övervakning för att säkerställa ett säkert genomförande
– kontroll av att tillfredsställande underhåll, fortlöpande tillsyn och besiktning genomförts

Användare av en maskindriven lyftanordning skall ha sin arbetsgivares skriftliga tillstånd för att få använda den. Detta så kallade körtillstånd skall upplysa om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas, och för vilka användaren godkänts.

Underhåll och kontroll
Lyftanordningen bör kontrolleras så att den fungerar som den ska. Kontroller är lämpliga att utföra vid arbetspassets början, eller åtminstone på daglig basis.

Tryggt med Ramirent
När du hyr av Ramirent så kan du vara trygg med att maskinerna är besiktigade och genomgångna för att fungera optimalt. Vi tillhandahåller också kontrollkort för daglig tillsyn och funktionskontroll – allt för att dina projekt ska flyta på smidigt. Tänk på att Arbetsmiljöverkets fullständiga föreskrifter ska alltid följas vid användning av lyftredskap och lyftanordningar. I dem anges även krav på produkter, krav vid användning och andra viktiga definitioner.

Förbered dig och din kropp för tungt arbete: 
Ramirents träningsguide för byggjobbare del 1

Ramirents träningsguide för byggjobbare del 2