<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-07-03

Sex hållpunkter före tunga lyft

Kontroll på läget är A och O för den som ska lyfta tungt med redskap. Är du osäker på momenten som bör ”checkas” av har Ramirent en sexpunktslista som hjälp på vägen.

Lagen säger att den som i arbetet ska använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade praktiska och teoretiska kunskaper. Även för den som är utbildad är det nyttigt att då och då fräscha upp minnet genom att gå igenom ett par enkla hållpunkter för att lyfta tungt på ett säkert sätt.

SA-BLO-013För de första ska en riskbedömning alltid göras innan lyftanordningar och lyftredskap används. När bedömningen är gjord ska risker förebyggas och eventuella brister rättas till.

Ramirent har en checklista med sex steg för dig som jobbar med lyft. Ta fram checklistan då och då för att vara säker på att alla säkerhetssteg finns med i arbetsprocessen.

De sex stegen är:
1. Uppskatta lastens vikt.
2. Välj rätt redskap – kolla märkning och skick på redskapet.
3. Koppla, eventuellt ”straffa”, materialet som ska lyftas.
4. Hissa så att lasten precis lyfter från marken och kontrollera jämvikten.
5. Genomför lyftet.
6. Sätt ned på avröjd plats, eventuellt med underlägg.

Lyftanordningar har en begränsad livslängd som är beroende av användningstid och användningssätt. Att skriftligt dokumentera användningen är ett bra sätt hålla koll på utrustningen. Då går det att både förutse brister och analysera eventuella tillbud.

Förbered dig för tungt arbete: Ramirents träningsguide för byggjobbare