<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-01-07

Liftutbildningen i topp hos Ramirent

Över hela Sverige erbjuder Ramirent utbildningar för säkrare arbetsplatser. Här listar vi de tre populäraste kurserna och tipsar om tre andra – däribland vår unika motorsågsutbildning.


liftutbildning_mest_popular

Ramirents tre populäraste kurser riktar sig både till byggbranschen och till exempelvis installationsföretag, kommuner och bemanningsföretag. Följande placerade sig högst sett till antalet kursdeltagare.

1. Liftutbildning grund/repetition
En utbildning som lär deltagarna att använda mobila arbetsplattformar på ett både säkert och effektivt sätt.

2. Fallskyddsutbildning, användare (personligt fallskydd)
Personal som ska använda personligt fallskydd får här lära sig principerna kring personlig fallskyddsutrustning och vad som krävs för olika typer av arbeten.

3. Säkra lyft med lyftredskap
Användning av lyftanordningar och lyftredskap kräver dokumenterad kunskap. Kursen går bland annat igenom koppling och användning, säkerhetsregler samt riskbedömningar.

Tre heta tips
I Ramirents stora kursutbud finns mer kunskap att hämta. Nedan tipsar vi om tre utbildningar som är mycket viktiga för en säker arbetsmiljö.

1. Motorkapsutbildning
Utbildningen utvecklas i samarbete med Husqvarna och anpassas löpande med nya kapmetoder och komplement till traditionella bensindrivna kapmaskiner. Förutom byggbranschen lämpar sig kursen utmärkt för exempelvis kommunanställda som använder kapmaskiner vid väg- och parkarbeten.

2. Motorsågsutbildning
En unik utbildning som är specialanpassad för bygg- och anläggningsbranschens olika moment. Kursen utgår från att kedjesågar används till att göra upptag i vägg, golv och tak, eller för att kapa andra typer av material än rent trä.

3. Första hjälpen och HLR inklusive hjärtstartare
Livsviktig och självklar utbildning som lär ut första hjälpen och HLR. Efter utbildningen ska deltagarna kunna agera vid olyckor eller när någon blivit sjuk, samt kunna använda hjärtstartare vid andnings- och hjärtstopp.

Läs mer om, och anmäl dig online till, alla Ramirentskolans utbildningar här.