<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-05-05

Liftchefen: ”Det perfekta äktenskapet”

Vid 30 kände Josephine Gunnarsson att det var dags för en förändring i livet. Efter många år inom detaljhandeln började hon studera Business Management. Där träffade hon en person som introducerade henne till Stavdal och byggbranschen. Nu har Ramirent och Stavdal blivit ett – och Josephine upplever ”det perfekta äktenskapet”.


Liftchefen- det perfekta äktenskapet

Att Josephine inte hade någon tidigare erfarenhet av byggmaskinsbranschen var inget som oroade henne. Bakgrunden som säljare inom detaljhandeln gjorde att hon visste att det snarare handlar om att älska yrket, ha ett visst mindset och att brinna för varumärket. Då går det att sälja vad som helst, oavsett bransch.

– Jag visste att jag inte skulle ha ett problem att anpassa mig till en ny bransch. Kunder och service är det jag brinner för och bryr mig om, säger Josephine.

Josephine är idag distriktschef för lift på Ramirent och ansvarar för liftaffärerna i Skåne. För tillfället saknar de ett säljteam vilket gör att hon har fått axla fler arbetsuppgifter. Hon säljer, är personal- och kundansvarig, samtidigt som hon hjälper innesäljarna i deras arbete utåt mot kunderna. De många rollerna är inget som hon har något emot.

– Stavdal var en platt organisation där alla var involverade i det mesta, jag är van vid att ha många bollar i luften. Att jag har fått möjligheten att arbeta på det sättet är något jag är tacksam och glad för. Det har format mig till den jag är.

Sammanslagning med Ramirent tycker Josepine har gått riktigt bra. Stavdal och Ramirent är rätt lika varandra men samtidigt väldigt olika, och de har kommit olika långt inom olika segment.

– Det är redan ett perfekt äktenskap, där två parter kommer in och kompletterar varandra.             Jag tycker det är jättespännande.

Inom snar framtid tror Josephine att de kommer ha behov av säljare och annan personal till liftcentret i Malmö. De viktigaste egenskaperna för en säljare på Ramirent är att ha ett starkt intresse för kunder och service.

– Man ska våga göra sin egen grej och brinna för säljprocessen, avslutar Josephine.