<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2018-05-25

Kan snabbare vara säkrare på vägarbetsplatsen?

Kan en produkt för vägavstängning vara både smidigare när det gäller transport, montering och flyttning, och samtidigt vara säkrare än traditionella produkter på marknaden?

Svaret på ovanstående fråga är ja. För att kunna ge det svaret, ville Ramirent hitta ett optimalt alternativ för fordonsbarriärer. Stora och tunga betongfundament som välte och krävde stora transportresurser, betong som sprack och klämskador vid hanteringen var problem som tidigare hade varit förekommande i branschen. Lösningen blev vårt egenutvecklade barriärsystem SafePass. Med en vikt på 1,2 ton istället för traditionella lösningar på cirka 3 ton, var grunden lagd till smidigare hantering och effektivare transporter. Nu kunde 300 meter barriär monteras ut på några timmar med en person och ett arbetsfordon.

Säkerheten höjdes också genom ingen person behöver vara nära låsanordningen vid monteringen tack vare styrande spontändar och självlåsande kopplingar. Servicekanalen i överkant gör att olika tillbehör monteras snabbt och enkelt. En stabil, hållbar och säker lösning för personalen som också är utformad för att minimera krockvåld för bilförare vid kollisioner. Det visade sig inte minst när SafePass testades för kollisioner, där resultaten blev mycket goda enligt kraven i EN 1317-2, kapacitetsklass T3.

Vår erfarenhet och uthyrningsstatistik visar att många av de kunder som testar SafePass, fortsätter att använda lösningen i nästa projekt. Se gärna vår film om SafePass om du också vill lära dig mer om produktens olika fördelar.