<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-07-03

Inhyrd personal – säkerställ att lagen följs för säkra lyft

Att alla anställda, inklusive inhyrd arbetskraft, har rätt kunskap kring lyftanordningar och lyftredskap är både en säkerhetsfråga och en effektivitetsaspekt. Med Ramirent kan ni säkerställa att säkra lyft utförs lagenligt i varje projekt.

SA-BLO-012Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska lastkopplare och andra berörda ha dokumenterad kunskap för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Det kan vara en stor utmaning att säkerställa, i synnerhet i projekt som genomförs med ett flertal underentreprenörer.

– Det är ett branschproblem och ett område där det finns många kunskapsluckor, exempelvis vid resursbrister eller när utländsk arbetskraft inte känner till vår lagstiftning, säger Erik Lindén, HSEQ Manager, Ramirent.

För att säkerställa att lagen följs arrangerar Ramirent kurser i säkra lyft. Där får deltagarna lära sig koppla och använda lyftredskap effektivt, utan att säkerheten sätts på spel. Därmed ökar produktiviteten, samtidigt som risken för skador på människor och material minskar. Kurserna är anpassad till svenska lagar, föreskrifter och standarder, och kan genomföras på flera språk.

– Lika mycket som att undvika skador, nedstängning av arbetet eller sanktionsavgifter så handlar det om vilken arbetsgivare man vill vara. En utbildning i säkra lyft är en liten investering som ger något under lång tid, säger Erik Lindén.

Läs mer om Ramirentskolans utbildningar och anmäl dig här.