<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-06-26

Förebygg fall redan vid höjd på två meter

Fall till lägre nivå är en av de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade i byggbranschen. Därför finns det krav på att man ska förebygga fallrisker redan vid höjder på två meter eller mer vid bygg- och anläggningsarbete.

Vid bygg- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från två meter eller mer ska man i första hand välja gemensamma skyddsåtgärder, kollektiva fallskydd. Det kan till exempel handla om arbete på tak, fasad eller stege, håligheter i bjälklag, montering av prefab, schaktkant eller bergarbete.

Gemensamma skyddsåtgärder kan vara fallskyddsräcken, ställningar, arbetsplatsformar, skyddstäckning, skyddsnät eller andra skydd som inte en arbetstagare själv har på sig. Personlig fallskyddsutrustning får endast användas om det inte går att använda gemensamma skydd eller om arbetet är så kortvarigt att det inte är rimligt att montera och använda gemensamma skydd. Den som väljer att använda personlig fallskyddsutrustning måste se till att det finns en plan för undsättning av de som kan falla och bli hängande. Ett exempel där personlig fallskyddsutrustning ofta är första valet är snöskottning.


SA-BLO-008

Alla arbeten med fallrisker från två meter eller mer ska beskrivas med hur de kommer att förebyggas. De förebyggande åtgärderna ska finnas med i arbetsmiljöplanen på byggarbetsplatsen.

Från den 1 januari 2015 kan alla som utför byggnads- och anläggningsarbete där det finns risk för fall från två meter och mer, eller lägre höjd om fallrisk föreligger, få betala sanktionsavgifter om inte reglerna följs.

 

Anmäl dig till Ramirents  utbildningar inom fallskydd