<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-10-03

Förbättra byggprojektet på sex viktiga områden

Vad innebär Den temporära fabriken och hur gör den nytta i ditt byggprojekt? Vi ringar in sex områden som gör skillnad för effektivitet, säkerhet och lönsamhet.


BLO_022

Den temporära fabrikens sex huvudområden
För att få de temporära delarna på byggarbetsplatsen att fungera säkert och effektivt behövs genomtänkt planering som förutser alla risker och brandkårsutryckningar. Inom ramen för Den temporära fabriken arbetar vi tätt tillsammans med kunden och tar ansvar för allt från maskiner och bodar till logistik och säkerhet – saker som kostar tid och resurser när det åtgärdas under arbetet. Den temporära fabriken består i huvudsak av sex områden.

 1. Projektorganisation
  En dedikerad organisation från Ramirent som planerar och tar ansvar för hela den temporära fabriken. Med rätt kompetens på rätt plats ökar vi produktiviteten och därmed lönsamheten i alla delar av den temporära fabriken

  Exempel på tjänster: Servicecenter, administration, ekonomi/kostnadsstyrning, inköp, KMA, projektingenjör, arbetsledning , logistikledning, design (BIM/CAD/VDC)

 2. Logistik
  Logistik är nyckeln till att saker flyter smidigt – rätt material och resurser i rätt tid, helt enkelt. Genom att optimera alla logistikflöden ökar Ramirent effektiviteten i hela projektet. Och förutom att den ger effektivitet på byggarbetsplatsen så är bättre bygglogistik bra för miljön.

  Exempel på tjänster: Logistikplan , inbärning , mellanlagring, godsmottagning , logistiksystem , resurser (logistiksamordnare, logistikplanerare), trafikanordningsplan
 3. Säkerhet
  Varje byggarbetsplats är unik och säkerheten måste förstås skräddarsys och anpassas därefter. Vi skapar en gemen-sam säkerhetskultur då vi för in ett säkerhetstänk, inklusive utbildning och uppföljning, redan i projekteringen. 

  Exempel på tjänster: Avstängning , skalskydd/larm, ID06, fallskydd, bevakning, rondering KMA , utbildning, arbetsberedning och riskanalys, bullermätning, utrymningsplan
 4. Maskiner
  Ramirent ser till att rätt maskiner är på rätt plats i rätt tid. Att börja planera för maskin-behovet så att rätt maskiner finns på plats när bygget startar är förstås ett viktigt första steg. Vi upphandlar och kravställer. För att projektet ska bli det bästa möjliga ser vi också alltid till att konkurrensutsätta oss själva och ta in förslag från olika aktörer på marknaden.

  Exempel på tjänster: Hissar, kranar, tillfällig el, värme och vatten, liftpool, anläggningsmaskiner
 5. Etableringar
  Att effektivitet och säkerhet beror på hur välplanerade exempelvis arbetsytor och ställningsbyggnationer är säger sig själv. Genom att ansvara för alla etableringar skapar vi en bättre arbetsmiljö och ett ekosystem med minskat slöseri.

  Exempel på tjänster: Städning, effektiva omklädnings- och arbetsytor, ställningar, inventarier, servering
 6. Projektcenter
  Ett projektcenter innebär att ett dedikerat team finns på plats och löser problem och situationer som uppstår under projektets gång. Bra planering för smidigare vardag är ledord här. Vi ser till att alla förnödenheter finns på plats och tillhandahåller och optimerar användningen av byggmaskiner.

  Exempel på tjänster: Byggmaskiner, in- och utleveranser, jourtjänst, hyresmaterial, förnödenheter och förbrukningsmaterial 

Kontakta Ramirent för mer information om hur du kan få full kontroll över arbetsplatsomkostnaderna.

 

Till Den temporära fabriken