<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-01-03

Förbättra byggbranschen – utbilda fler och gör det i tid

Olyckorna inom byggbranschen tenderar att öka och utbildningsbehovet är stort. Ramirentskolans utbildningschef ger sin syn på outnyttjad potential och lyfter en åsidosatt nyckelfaktor som kan förbättra säkerheten i många byggprojekt.


ramirentskolan

Majoriteten av de utbildningar som Ramirent erbjuder är grundade på aktuella lagkrav. Det ska dock inte vara den enda drivkraften för att anmäla sin personal till olika kurser, menar Ramirentskolans utbildningschef Fredrik Blomberg.
– Det är inte plastkortet som du får efter utbildningen som räddar dig, det är kunskapen. Och med rätt kunskap minskar inte bara olyckorna och sanktionsavgifterna, utan arbetet blir effektivare, arbetsmiljön tryggare och projekten mer lönsamma.

Vad kan branschen göra för att bli bättre på utbildningsfrågor?
– En nyckelfaktor är tidsaspekten. Framförallt blir det ofta snabba puckar för exempelvis underentreprenörer som kommer in sent i projekten, med brandkårsutryckningar för att få rätt kunskap. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen på bästa sätt och för att vi ska kunna anpassa utbildningarna till målgruppen, är det viktigt att kravställa i god tid innan projekten börjar.

Hur stor är utbildningspotentialen utanför byggföretagen?
– Mycket stor. Bemanningsföretag, installationsföretag och bostadsbolag behöver ju i många fall samma kunskaper som byggföretagens anställda. Vi kan alltid anpassa och skräddarsy utbildningarna utefter vilket jobb som deltagarna ska utföra.

Hur kan en skräddarsydd kurs skilja sig från standardkursen?
– Är du exempelvis elektriker som mestadels använder pelarlift så lägger vi mer krut på det under liftutbildningen. Fallskyddsutbildningen är ett annat exempel där vi kan fokusera på den typ fallskyddsutrustning som är aktuell för målgruppen. Utbildningarna kan också genomföras på andra språk än svenska.

Se hela Ramirentskolans utbud här.