<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-03-11

Flexibel etablering är grunden i stora projekt

Först bodarna – därefter resten. Stora projekt över lång tid kräver temporära lösningar i form av kontor, boende, omklädning och mycket annat.

Ramirent har en gedigen erfarenhet av stora etableringar. I de tre stora projekten på Västkusten de senaste åren är en etablering av bodar av olika slag det första steget i ett flerårigt engagemang. På Väröbruk, vid Sobacken i Borås och i det kommande projektet i samband med Västlänken i Göteborg har behoven, och kraven i upphandlingen, sett olika ut.

I Borås var kraven bland annat avskild omklädning för kvinnliga medarbetare, ombyte med saneringsmöjligheter för potentiellt kontaminerade kläder (bakterier från avloppsvatten) och en stor matsalslösning för 350 sittande. För det sistnämnda behovet räckte inte bodar till, det löstes med ett tält som finns beskrivet i ett annat blogginlägg.

Efter nästan tre års arbete vid Sobacken började bodarna stegvis tas bort i december 2018. Med god planering kan mindre behov som kvarstår under efterarbetet tillfredsställas. Bland annat finns ett litet kundcenter kvar på platsen och vissa omklädningsutrymmen och samlingslokaler blir också kvar över vintern.

– När vi har vunnit en upphandling av det här slaget finns vi på plats för att lösa saker och det gör vi så länge kunderna har ett behov, säger Martin Borgvall, platschef för Ramirent på Sobacken.