<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2020-01-07

Få grepp om dina projekt med Ramirents kundportal

Vilka hyresmaskiner används under vilka perioder i dina projekt – den viktiga överblicken ges smidigt i Ramirents kundportal.


Kundportalen

Att få en kostnadseffektiv maskinlogistik kan vara utmanande när flera projekt löper parallellt och överlappar varandra. Men med ett par knapptryck går det att få grepp om samtliga maskiner och deras nuvarande status.

I Ramirents kundportal ser du både det totala antalet hyrda maskiner det totala antalet hyrda maskiner, samt hur de är fördelade i dina respektive projekt. Det ger full överblick över maskinnyttjandet och underlättar samordning och eventuella överflyttningar mellan olika byggarbetsplatser.

Vill du veta mer om hur Ramirents kundportal kan bidra till en bättre maskinlogistik? Kontakta vår kundservice:
Tel: 010-15 20 200

Mail: kundservice@ramirent.se


Spara pengar i dina projekt med digitalt arbetssätt. Läs mer här. 

Online - en utmaning för hela branschen. Läs mer här.