<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2018-05-25

En mer lätthanterlig lösning för NCC Industry

Under 2017 påbörjade NCC Industry ett uppdrag från Sollentuna kommun, som även löper över 2018. Projektet består av 14 befintliga busshållplatser som ska handikappanpassas och få ny kantsten för att förbättra tillgängligheten. För att göra den i rusningstid starkt trafikerade arbetsplatsen säker för både personal och trafikanter, behövdes vägavstängningsutrustning. I andra projekt i området hade NCC använt mer klassiska avstängningsbarriärer, men i Sollentuna provade man nu Ramirents fordonsbarriär SafePass.

– De tidigare varianterna som vi har använt är väldigt tunga och svåra att flytta. SafePass är ett betydligt smidigare material att arbeta med och lätt att flytta, samtidigt som produkten står väldigt stabilt, säger Robert Landsmer, arbetsledare på NCC.

Ramirent levererade SafePass på plats med kranbil vid projektets start. Därefter sköttes justeringar och flyttningar helt och hållet av en grävmaskinist från insidan av barriären. I en trafikerad miljö med trånga passager under arbetets gång, undvek man därmed kostnaden för en kranbil för att flytta barriärerna. Säkerheten höjdes eftersom behovet av att ha personer i både trafik- och arbetsområdet minskade.

– Vi har två personer som arbetar på plats och de är väldigt nöjda med att barriärerna är så lätta att plocka isär och flytta. Det gjorde också att de kunde röra sig smidigt på arbetsplatsen, säger Robert Landsmer.

Uppdrag

En lätthanterlig lösning för vägavstängning i ett vägprojekt med liten arbetsstyrka (2 personer).

Lösning

SafePass fordonsbarriär, samt tillbehör i form av vägskyltar.

Resultat

Höjd säkerhet med stabilt och lättmonterat skydd, samt bättre arbetsmiljö och enklare justeringar och omflyttningar under arbetets gång.

RAM_casebild_NCC_2_1920x1080