<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=211231012935510&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Ramirent blogg
2019-10-03

En fjärdedel som ger ekonomi i projektet

Produktionen med stomme, bygg/mark och installation står för cirka 75 procent av ett byggprojekt. Men det är den kvarvarande fjärdedelen som skapar förutsättningarna för en bra totalproduktion.


BLO_014

25 % av projektvolymen är temporära delar
Att producera så effektivt som möjligt är naturligtvis en förhoppning i alla byggprojekt. Men hur man än planerar, skruvar och justerar i produktionen är det en sak som inte får glömmas bort. Bakom en högeffektiv produktion finns nämligen upp till 25 procent av projektvolymen som består av de temporära delarna som hissar, kranar, bodar, avfallshantering och maskiner. God och tidig planering av det temporära skapar optimala förutsättningar för en bra totalproduktion. Först då kan exempelvis tidskrockar undvikas och ad hoc-lösningar undanröjas. Allt blir mer effektivt, säkrare och mer hållbart.

Ramirent tar ansvar
Faktum är att när Ramirent tar ansvar för det temporära och samarbetar på ett tidigt stadie med dig som kund, kan slöseriet minska med 10 procent och produktiviteten öka med hela 20 procent. Det resulterar i upp till 5 procent bättre projektmarginal och det kallar vi 10/20/5-effekten, eller Ramirenteffekten.

Kontakta oss på Ramirent om du vill veta mer om hur vi jobbar med att effektivisera byggsverige!

 

Till Den temporära fabriken